top of page
confused-businessman-thinks-how-find-right-way-exit-from-big-maze_edited.jpg

רישום חברה ואישים במרשם היצואנים

רישום חברה.jpg

חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני קובע כי כל אזרח או תאגיד ישראלי העוסק בשיווק ויצוא של מוצרים ביטחוניים מחויב להירשם במרשם היצואנים במשרד הביטחון. איך יודעים אם מוצר מפוקח? לחץ כאן.

לכן, כתנאי מקדים (אך לא מספק) לכל פעילות שמטרתה לקדם עסקת יצוא ביטחוני, לרבות שיחת טלפון ללקוח זר, שליחת מייל, פגישה, העברת מידע לסוכן וכיוצ"ב -  יש לרשום במרשם היצואנים הביטחוניים במשרד הביטחון את החברה ואת כלל העובדים העוסקים בשיווק ויצוא ביטחוני. 

הליך רישום החברה והאישים עשוי להימשך זמן רב. הטיפול כולל בין השאר, טיפול בהיבטי הסיווג הביטחוני והמהימנות של העובדים והחברה. 

עד השלמת הרישום של החברה במרשם, היא  מנועה מלעסוק ביצוא ביטחוני.

על בסיס ניסיונה הרב בתהליכי הרישום של חברות, הרוניס מסייעת ללקוחותיה בהגשה והביצוע הרישום באופן המקצר ומייעל את התהליך בצורה משמעותית.

bottom of page