top of page
confused-businessman-thinks-how-find-right-way-exit-from-big-maze_edited.jpg
יזמות ופיתוח עסקי.jpg

פיתוח עסקי לחברות ומוצרים ישראליים בחו"ל

הרקע של מייסדי ועובדי החברה, וכן פעילותה הצמודה עם חברות רבות בתעשייה הביטחונית בארץ ובעולם, ועם גורמים זרים במגוון מדינות במשך שנים רבות, הביאו לפעילות עסקית ממוקדת ומוצלחת במספר תחומים, ביטחוניים ואזרחיים כאחד.
על בסיס רשת רחבה ואיכותית של קשרים רלוונטיים במדינות שונות בעולם, הרוניס פעלה ופועלת לקידום מכירות של מוצרי חברות מתחומים שונים למדינות שונות בעולם ובכלל זה מוצרים מהעולם האזרחי ( בעיקר לתעשיית גז ונפט ,ותחום המים) ומתחומים רחבים ושונים של התעשייה הביטחונית, סייבר ומודיעין.
הרוניס אף סייעה בהקמה ותפעול של חברות הזנק ובגיוס הון לחברות. 

bottom of page