top of page
confused-businessman-thinks-how-find-right-way-exit-from-big-maze_edited.jpg

מוצרים דו-שימושיים

דו-שימושי.jpg

מוצרים דו שימושיים הם חומרים וציוד שנועדו מעיקרם לשימוש אזרחי אך יכולים להתאים גם לשימוש ביטחוני. למעבר לאתר ואסנאר לחץ על הקישור (https://www.wassenaar.org/.). לצורך בחינת פיקוח של המוצר יש לבחון אל מול צווי הפיקוח

כאשר מדובר בציוד "דו-שימושי" קיימת משמעות רבה לזהות לקוח הסופי.

כאשר הלקוח הסופי הינו גוף בטחוני - יש לפנות למשרד הבטחון (אפ"י) לקבלת רישיונות. כאשר הלקוח הסופי הינו גוף אזרחי (לרבות גורם ממשל שאינו כוחות ביטחון) - הרשות המוסמכת למתן הרישיונות הינה משרד הכלכלה. 

מוצרים אשר נבחנו והוחלט כי הינם מפוקחים תחת רשימת הציוד הדו-שימושי אינם נדרשים להירשם באפ"י, אם כי במקרה זה לא ניתן יהיה למכור ללקוחות ביטחוניים כלל.  

בנוסף, תהליכי הרישוי והפיקוח מול משרד הכלכלה אינם מחייבים את החברות להירשם כיצואניות (בדומה לאפ"י) ועבור ביצוע פעולות שיווק לא נדרש רישיון שיווק, אלא רק בעת ביצוע יצוא, נדרש להגיש בקשה לרישיון יצוא אשר תכלול את כלל פרטי החברה, המוצר, משתמשי הביניים והמשתמשים הסופיים וכו'.

   

הרוניס מסייעת לחברות בסיווג המוצרים ובהחלטה האם נדרש להגיש בקשה דרך משרד הכלכלה או משרד הביטחון. כמו כן הרוניס מסייעת בהכנה והגשה של הבקשות וכן בהליכי רישוי, ביקורות ואכיפה של משרד הכלכלה. 

bottom of page